Virtual Reality revolutionerar mediebranschen

Inom loppet av bara några få år beräknas den nya upplevelsetekniken förändra hela medielandskapet och 2017 spås bli året då VR vinner mark inom marknadsföring på allvar.

Virtual Reality har gjort en omvälvande resa. Tekniken som länge mest var en hobby bland excentriska tech-nördar och sci fi-entusiaster, är snart en lika given del av vår vardag som Youtube och frukostflingor. Utvecklingen går framåt i en hisnande hastighet och de som inte hänger med, ja, de halkar helt enkelt efter. Upplevelser och innehåll i ett tredimensionellt format skapar nya och spännande möjligheter för marknadsförare, men innebär också en rad tekniska utmaningar. Liksom det tidigare var avgörande, och för mindre aktörer ibland ett gissel, att skapa hemsidor responsiva för smartphones, kan det snart bli lika viktigt att de är VR-responsiva. För vem väljer att leva i en platt verklighet, när andra varumärken erbjuder helt nya världar att kliva in i?

Många analytiker menar att VR-teknologin snart är lika självklar som användandet av surfplattor och smartphones. Virtual reality skapar helt nya arenor för marknadsförare att arbeta på, men kräver också en rad nya kompetenser, både rent tekniskt och ur ett kreativt storytelling-perspektiv. Plötsligt är det inte längre linjära historier med en början och ett slut som ska berättas; nu är det interaktiva och gamifierade världar och verkligheter som ska skapas. Hur gör man det? Vad fungerar? Och varför? VR-marketing är i mångt och mycket obruten mark – ett potentiellt Klondyke för den djärve.

Belöningen för den som lyckas är en tidigare sällan skådad möjlighet till emotionell direktkontakt med kunden. När man konsumerar VR så tittar och lyssnar man inte, man upplever. Man är där. VR fungerar som en autobahn rakt in i användarens medvetande och påverkar såväl hjärnans aktivitet som känslolivet på ett betydligt effektivare sätt än andra medier, vilket både medför ett stort ansvar och en enorm potential. Lyckas man så uppstår fjärilar i magen och en spirande brand love. Misslyckas man så riskerar man istället att lämna en betydligt sämre eftersmak än med traditionella format, och i värsta fall den karakteristiskt sjösjuka känslan som en skakig och dåligt producerad VR-upplevelse kan ge.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att skapa Virtual Reality för ditt företag? Ring Sebastian på 0709 – 28 35 79 eller skicka ett meddelande.