Bonnierförlagen väljer Oh My! som partner i sin stora webbsatsning

Som ett led i ökat fokus på digital kommunikation behövde Bonnierförlagen, med sina 13 varumärken, en byrå som matchade de högt ställda ambitionerna avseende tekniska lösningar, kommunikation och förståelse för affärsmässiga utmaningar. Efter en noggrann byråvalsprocess föll valet till slut på byrån Oh My!

Att valet föll på Oh My! är resultatet av en noggrann process där många parametrar har spelat in. BONZAIs uppdrag har varit att ta fram en tydlig kravprofil, att identifiera ett antal kandidater som matchar kravprofilen och att projektleda byråvalsprocessen.

Satsningen omfattar Bonniersförlagens 13 varuvärken och tillhörande webbplatser. I uppdraget ingår bl.a att ta fram en ny lösningsarkitektur, gränssnittsdesign och SEO-strategi för sajterna.

På BONZAI är vi mycket stolta över att ha fått förmånen att arbeta med ett av Sveriges tyngsta varumärken och vi vill samtidigt passa på att gratulera Bonnierförlagen och Oh My! till det nya samarbetet.