STUDENTLITTERATUR VÄLJER NAVIGATOR FÖR UTVECKLING AV MÄSSKONCEPT

Studentlitteratur är det nytänkande utbildningsförlaget som ständigt vill förbättra lärandet, förenkla vardagen och skapa resultat för såväl lärare, studenter och elever som för våra författare. Närvaron på över 100 mässor per år är en central del av företags kommunikation För att identifiera rätt samarbetspartner med förmåga att utveckla Studentlitteraturs mässkoncept anlitades BONZAI.

Med läromedel för förskola, grundskola och gymnasium, kurslitteratur och vetenskaplig utgivning för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur, utbildningar och digitala informationstjänster för yrkesverksamma stöttar Studentlitteratur kontinuerlig kunskaps- och kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan.

Gabriella Larsson, marknadsansvarig på Studentlitteratur berättar:

Vi letade efter en kompletterande byrå just för mässor och events. BONZAI har en helhetssyn på branschen, och vet vilka byråer som är starka inom respektive kompetensområde. Som kund till BONZAI sparar man mycket tid. Vi hade höga förväntningar, då vi på ett tidseffektivt sätt ville hitta rätt byrå för våra behov. Vi tänkte att BONZAI har en bra översikt över byråbranschen och vilken byrå som just kan tänkas ha stark kompetens inom det område som vi är ute efter. Samarbetet har fungerat mycket bra. Våra förväntningar har verkligen infriats och BONZAI har visat sig leverera genom hela processen.

Efter en noggrann behovsanalys och byråvalsprocess föll valet slutligen på kommunikationsbyrån Navigator. Byråns gedigna erfarenhet av konceptutveckling för mässor blev avgörande.

Vi vill gratulera både Studentlitteratur och Navigator till samarbetet!