Mall för bedömning av byråer

Att bedöma och utvärdera byråer som du har bjudit in till en pitch är svårt – om man inte har ett tydligt system från början. 

I bedömning av svar på RFI:er (Request for information), byråers insatser under presentationer och för bedömning av offerter använder vi oss alltid av ett viktat poängsystem. Poängen (badumdish!) med denna typ av system är att skapa ett så rättvist underlag för utvärdering som möjligt – både för dig som inköpare och för byråerna som deltar i pitchen.

Kriterierna kan vara många och bör utgå från din kravprofil; byråns storlek, erfarenhet, kompetens, pris, geografi etc. Varje kriterie som är viktigt för samarbetet ges en vikt i procent baserat på vad du anser är viktigast för uppdraget. Är det byråns erfarenhet av att lösa liknande utmaningar som den du står inför? Priset? Den tekniska kompetensen?

Vi definierar kriterierna tillsammans med våra kunder och diskuterar tillsammans fram hur viktigt varje kriterie är för uppdraget. Systemet används sedan under presentationsmöten och utvärdering av offerter.

För att underlätta för dig har vi tagit fram en mall för bedömning av byråer med instruktioner som du kan använda dig av. Fyll i din mailadress i formuläret så får du mallen på mail i Excel-format.