Hur väljer man rätt byrå?

Inköp av byråtjänster är mer utmanande idag än nånsin. Byråerna är många och det är svårt att veta vem som faktiskt kan utföra det man är ute efter.

Den vanligaste anledningen till att samarbeten blir mindre lyckade är att man som inköpare och byrå kommer in från två helt olika håll. Det inköpande företaget har kanske inte fullt ut gjort den research som krävs för att välja rätt byrå. Samtidigt hoppar byrån gladeligen på uppdraget i tron om att man ska lyckas styra kunden i den riktningen man anser är bäst. Det behöver inte betyda att byrån har fel, men problemet är att förväntningarna på samarbetet skiljer sig mycket åt mellan det inköpande företaget och byrån. Sannolikheten att för att lyckas är betydligt lägre än om förväntningarna hade stämt överens.

För att lyckas med inköp av byråtjänster krävs det att ni börjar med att utröna era behov:

  • Varför behöver vi en byrå?
  • Vilka utmaningar har vi som vi vill lösa med hjälp av en byrå?
  • Vilka mål vill vi uppnå?
  • Vad har vi för budget?

När detta är gjort gäller det att ta reda på vilken eller vilka byråer som kan utföra det du efterfrågar. Helst till ett bra pris, men framför allt med bästa möjliga resultat. Så, du börjar googla och läsa på om byråerna. Du tittar på de många flashiga hemsidorna och läser om hur fantastiskt duktiga alla är. Du kanske väljer ut 4-5 byråer som verkar bra. Sedan börjar ändlösa utvärderingar och möten med byråer för att du ska bilda dig uppfattning om vad byråerna faktiskt kan erbjuda. Någonstans längs den här vägen tröttnar många och gör ett val som grundar sig på ett halvdant beslutsunderlag. Resultatet blir därefter.

Om det inte låter särskilt lockande kan du anlita BONZAI. Vi har en unik kunskap om byråmarknaden. Vi gör konstant research, och utvärderar byråer löpande. Allt denna kunskap har vi samlat i vår byrådatabas. Tack vare det kan vi både effektivisera och förbättra din inköpsprocess. Du kommer både att spara tid och slippa huvudvärk, det lovar vi!

Vill du veta mer? Kontakta oss!