Framtidens byrå

Nyligen släpptes rapporten Framtidens Byrå av Bohmans Nätverk, som arbetar med rekrytering av ledare och nyckelpersoner inom marknad, PR, tech, kommunikation och försäljning. Efter att ha besökt seminariet där en del av insikterna från rapporten presenterades har vi nu haft tid att läsa rapporten i sin helhet. Du kan själv beställa hela rapporten här!

Rapporten baseras på enkätsvar från drygt 200 personer (100 från byråsidan och 100 från kundsidan) samt 20 djupintervjuer med marknadschefer, marknadsdirektörer, byråchefer och forskare från Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms Universitet .

Rapporten är inte bara ett riktigt bra exempel på vass content marketing utan innehåller flera intressanta slutsatser som både kund- och byråsidan kan ha stor nytta av framåt.

Så, hur ser då framtidens byrå ut?

Diagrammet nedan visar hur behovet av kompetens varierar beroende på var i digitaliseringsprocessen ett företag befinner sig. Digital transformation består av sex faser:

  1. Motsträvig
  2. Medveten
  3. Formaliserad
  4. Strategisk
  5. Konvergerad
  6. Innovativ och anpassningsbar

Ju längre ett företag har kommit i sin digitala transformation desto mer ökar behovet av specialistbyråer och att anställa viss typ av kompetens istället för att outsourca.

Det kommer alltså att finnas ett behov av både fullservicebyråer och specialistbyråer beroende på var byråns kund befinner sig på sin digitala transformationsresa. Samtidigt säger mer än hälften av respondenterna att de föredrar specialistkompetens framför generalistkompetens. Kanske ett tecken på att många företag nu har kommit en bra bit på i sin digitala transformation.

Ur de många intressanta citaten från marknadschefer och marknadsdirektörer väljer vi att lyfta fram ett som vi känner igen från flera av de byråvalsprocesser vi varit med och arrangerat:

Det handlar inte om reklam eller PR längre, utan om kommunikation och byråns förmåga att kreera och dirigera koncept som kan röra sig mellan alla discipliner.

Marknadschef, Bilbranschen

Detta tema är återkommande i rapporten och Bohman lanserar lanserar även fyra nya roller som man tror kommer att påverka framtidens byråstrukturer (se bilden nedan).

Om Bohmans Nätverk får rätt i den här spaningen kan bara framtiden utvisa men vi konstaterar att det finns mycket intressant att ta med sig för både kund- och byråsidan ur den här rapporten.

Vi vill tacka Bohmans Nätverk för en insiktsfull rapport och samtidigt rekommendera dig som är arbetar på byrå eller som varumärkesägare att läsa rapporten i sin helhet.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att hitta rätt byrå beroende på var ni befinner er i er digitala transformation? Hör av dig!

6 + 0 = ?