Dags för ny byrå? Så definierar du behoven

Inför varje byråval är det avgörande att göra sin behovsanalys från grunden. Att förlita sig på känsla eller att bara hoppas att rätt byrå ska trilla ner i knäet håller inte. 

Tydligt definierade behov är grunden du ska stå på när du börjar utforma din brief, RFI (Request for Information) och när du ska börja leta efter nästa byrå.

Poängen med att byta byrå är förhoppningsvis att du vill få till ett bättre samarbete som i sin tur ska ge bättre resultat. Då ska du vara noggrann när du definierar dina behov. Annars är risken hög att du hamnar snett i din byråvalsprocess, vilket kommer att kosta mycket tid och pengar.

1. Nuvarande situation

Börja med att beskriva er nuvarande situation. Vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra? Vilka utmaningar har ni? Har alla i teamet samma syn på er nuvarande situation? Att ni är överens om detta redan från början är viktigt för att undvika överraskningar längre in i processen.

2. Vad saknas hos er nuvarande byrå?

Anledningarna till att det är dags för att byta byrå behöver inte vara ett missnöje. Det kan helt enkelt vara så att det bara är dags för en förändring och att behovet av nya synsätt är viktigt i det skede ni befinner er i. Beskriv vad som saknas i ert befintliga byråsamarbete. Inom vilka områden skulle du önska mer? Tänk på alla aspekter av samarbetet; service, kreativitet, leveranskapacitet, struktur, strategisk höjd, kompetens osv.

3. Vad letar ni efter?

Här är det ganska enkelt att ta de sakerna som saknas hos er befintliga byrå och skriva ner som punkter att leta efter hos en ny byrå. Men tänk också på vad som har fungerat bra med det nuvarande samarbetet, saker som du inte vill eller kan vara utan. Definiera era krav noggrant. Vi har skrivit mer om detta här: Så skapar du kravprofilen

Tänk på! Ju mer specifik du är i definitionen av behoven desto mer träffsäker blir din byråvalsprocess.

Vill du fokusera på rätt saker i byråvalsprocessen? Hör av dig!