Vad gör en reklambyrå?

Det här är andra inlägget i en serie där syftet är att reda ut begreppen för att du ska veta vad du kan förvänta dig av olika typer av byråer. Först ut var varumärkesbyrån. Nu är det dags för reklambyrån.  

Sveriges äldsta reklambyrå, Gumaelius, startades redan 1876 och blev enormt inflytelserik under den svenska industrins storhetstid under 50- och 60-talen. Då var byrån en renodlad annonsbyrå som förmedlade annonsutrymme, alltså en mediabyrå. Successivt utvecklades byrån till att sedermera bli en reklambyrå i dess rätta bemärkelse. Byrån avvecklades 2008 efter ett antal tunga år men förblir en stolthet för den svenska reklambranschen.

Sedan Sofia Gumaelius startade Sveriges första reklambyrå har mycket förändrats. Idag är antalet variationer av byråer många och reklambyråns roll har blivit mer mångfacetterad, inte minst sedan intåget av digitala kanaler.

De flesta associerar reklambyrån till reklamfilm och printannonser. Det är nödvändigtvis inte fel men en reklambyrå kan ofta göra mycket mer än så. Dessutom är det ganska få reklambyråer som faktiskt producerar film då man använder sig av underleverantörer i form av produktionsbolag för det ändamålet.

Vad gör då en reklambyrå?

En reklambyrå ska kunna hantera all typ av marknadskommunikation oberoende av kanalval. Det kan vara radio, TV, utomhusreklam, sociala medier osv.  Poängen är att det inte är kanalen som står i centrum, utan idén. Reklambyråer kommer med kreativa lösningar på dina kommunikativa problem oberoende av kanalval.

Syftet med att anlita en reklambyrå är just att komma fram till vad och hur man ska kommunicera med sin målgrupp för att uppnå ett eller flera mål. Sedan kan givetvis samma reklambyrå hjälpa dig att efter mediebyråns instruktioner ta ut detta i olika format.

Om du är ute efter att få ett antal printannonser framtagna där idén, formatet och den övergripande designen redan är bestämda kan hellre vända dig till en produktionsbyrå då det ofta blir billigare.

I takt med den digitala utvecklingen har de allra flesta reklambyråer valt att även anställa utvecklare och digitala specialister i olika former. Detta innebär att det inte längre bara är renodlade webbyråer som kan utveckla din hemsida. Då börjar vi successivt komma in på begreppet fullservicebyrå som många reklambyråer med ett brett utbud av kompetenser väljer att kalla sig.

Hur arbetar en reklambyrå?

Som med alla byråer måste reklambyrån först och främst sätta sig in i er utmaning och hur din målgrupp fungerar. Genom insikterna kring er bransch, ert företag, era utmaningar, er marknad och er målgrupp utformas kreativa lösningar för hur man  uppnår önskad effekt av kommunikationen.

Det reklambyrån söker genom sin analys och research är en bärande idé som genomsyrar all kommunikation som görs, det som faktiskt når ut genom bruset. Om det sedan är genom radio, TV, print, online eller en mix av dessa som den bärande idén får sitt uttryck är helt enkelt beroende av var din målgrupp finns och vilka deras preferenser är.

Vilka yrkesroller finns på en reklambyrå?

Antalet olika roller och innebörden av rollerna varierar såklart från byrå till byrå, men vi har radat upp de allra vanligaste titlarna med förklaringar till vad de oftast gör.

Creative Director – Ansvarar för den kreativa processen och för att den slutgiltiga leveransen håller en hög kvalitet.

Projektledare – Är ofta den främsta kontaktytan mot dig som kund som ansvarar för att projektet drivs framåt, att deadlines och budget hålls.

Art Director – Leder den kreativa processen som har med design och formgivning att göra. Arbetar ofta i team med en copywriter som tillsammans ansvarar för skapandet av idéer.

Strateg – strateg (eller planner) gör inledande marknadsanalys, skapar strategi och ger riktlinjer för det kreativa förloppet. Är ansvarig för att förstå marknaden och målgruppen.

Copywriter – Arbetar med att omsätta insikterna från analysen och strategin till faktiska budskap i text

Formgivare/Designer – Arbetar med att omsätta skisser från Art Directorn till färdig design

Originalare – Slutför grafisk form för produktion, oftast tryckt produktion. Säkrar att kvaliteten blir hög och ser till avstånd och färger blir helt rätt.

Produktionsledare – Produktionsledare är en operativ projektledare och har ansvar för kontakt med produktionsbolag, fotograf och andra underleverantörer. Ansvarar för tidsplaner och för att projekt hålls inom budget.

Vad ska du tänka på när du anlitar en reklambyrå?

Kreativa processer

Förmågan att lösa problem och skapa resultat genom kreativa idéer kommer inte av sig själv. De flesta byråer använder sig av olika kreativa processer för att åstadkomma detta. Processen bör vara driven av insikter kring din målgrupp och därför krävs oftast någon form av insamling av dessa insikter som en del i processen. För att samarbetet ska bli fruktbart behöver du förstå och ha en genuin tro på byråns kreativa process innan ni sätter igång med arbetet.

Byråns storlek

Hur viktig byråns storlek är avgörs främst av vilka resurser ditt uppdrag kräver. Byrån ska vara stor nog att kunna hantera ditt uppdrag vid varje givet tillfälle. Samtidigt vill du inte för liten för att vara en oviktig kund för byrån.

Kompetensfördelning

Enligt P&G:s varumärkeschef Marc Pritchard ska byrån bestå av 75 % kreatörer, dvs. art directors, copywriter, designers, creative directors, fotografer, illustratörer etc. Resterande 25 % ska vara strateger, projektledare, produktionsledare, planners osv. Även om det inte finns en magisk gräns finns det anledning att satsa på en byrå som lägger tyngden på kreatörer. Det är trots allt den kreativa outputen som är kärnan i reklambyråns erbjudande. Samtidigt får du inte glömma att strukturerade och tillgängliga projekt- och produktionsledare avgörande för att ro projektet i hamn.

Erfarenhet

Har byrån erfarenheten som krävs för att förstå dina produkter, varumärken, målgrupper och dess beteenden? Branscherfarenhet kan vara viktigt men behöver inte vara avgörande. Det viktiga är att byrån verkligen förstår dina utmaningar. Att välja en byrå bara baserat på att de har arbetat med kunder i din bransch är ett stort misstag. Byråmarknaden är oerhört dynamisk. Kompetens flyttar på sig hela tiden och sannolikheten att de casestudier du får presenterade för dig är utförda av den arbetsgruppen som byrån föreslår till dig är relativt liten. Därför kan det sannolikt också vara så att byrån har rekryterat personer med erfarenhet som du behöver, trots att detta inte går att utläsa på byråns hemsida. Detta har vi skrivit mer om här.

Kultur

I slutet av dagen är det människor du arbetar med, inte en byrå. Människorna på byrån utgör kulturen och för att ni ska få till ett bra samarbete behöver du gilla kulturen på byrån. I en byråvalsprocess ska du därför alltid boka möten hos byråerna. Be om en rundtur och träffa människorna, även om de inte ingår i en tilltänkt arbetsgrupp. Då får du en chans att se hur de har det på sin arbetsplats och det ger dig en känsla för vilka människorna på byrån är.