Vad gör en PR-byrå?

Välkommen till sjätte delen i serien där vi reder ut begreppen och epiteten på byråmarknaden. Det har blivit dags för PR-byrån!

PR står för Public Relations. Enkelt uttryckt kan man säga att PR-byråer hjälper sina kunder att skapa strategier och aktiviteter med syfte att hantera kundens anseende.

Den viktiga, men allt mer suddiga, skiljelinjen mellan reklam och PR går vid köpta och icke-köpta kanaler. PR handlar om att skapa uppmärksamhet för en fråga, produkt eller varumärke i icke-köpta kanaler. Det kan t.e.x vara publicitet i media, att bli omskriven av rätt influencers eller att få spridning i sociala medier.

Beroende på hur behoven ser ut, vad syftet och vad målet är kan PR ta många olika uttryck. För att kunna hantera olika typer av behov erbjuder många PR-byråer flera olika typer av tjänster. Nedan har vi listat några av dessa och hur byråerna oftast arbetar med de olika tjänsterna.

Analys och strategi

Genom omvärldsanalys, målgruppsanalys och analys av ditt företag får PR-byrån insikter om vilka behoven faktiskt är. Dessa insikter är grunden till hur strategin utformas. Strategin lägger i sin tur grunden för PR-planen som anger vilka aktiviteter som ska göras och när de ska göra

Kreativa idéer 

För att få genomslag med PR krävs ofta en hög nivå av kreativitet eftersom bruset man ska nå ut igenom är svårt att penetrera. Med strategin och insikterna som grund hjälper PR-byrån dig att ta fram kreativa idéer och budskap som verkligen når fram.

Medierelationer

Detta är förmodligen vad de allra flesta tänker på när de hör ordet PR. För att nå ut med ditt budskap i icke-köpta kanaler krävs att du har koll på och bygger en relation med relevanta journalister, bloggare osv. Många PR-byråer har etablerade kontaktnät och kan därför förkorta din startsträcka. Byråerna kan också hjälpa dig att definiera vilka kontakter som är intressanta för dig för att sedan löpande bygga upp, förbättra och hantera din relation till personerna som är viktiga för just ditt företag.

Kriskommunikation

Ibland går det inte som man tänkt sig och då kan en kris uppstå. I dagens medielandskap där negativ publicitet får enormt snabb spridning tack vare sociala medier kan man som företag behöva hjälp att hantera en kris genom kommunikation. PR-byråer kan hjälpa dig att hantera en kris genom att ge dig råd kring vad du ska säga och hur du säga det när kriser uppstår.

Public Affairs

Företag och organisationer påverkas av politiska beslut. Men som företag eller organisation kan man genom Public Affairs eller lobbyism också påverka politiska beslut i en riktning som gynnar företaget. PR-byråer som arbetar med Public Affairs har ofta stor politisk kompetens och kunskap om hur beslutsprocesserna inom politiken fungerar. Genom sitt kontaktnät inom politiken hjälper byråerna dig att nå fram med rätt budkam, till rätt person och i rätt tid.

Omvärldsbevakning

Genom att ha koll på vad som sägs om ditt företag, din bransch eller andra ämnen som är relevanta för dig kan PR-byrån hjälpa dig att snabbt haka på trender men också att utveckla det mer långsiktiga arbetet med PR. Idag finns flera olika digitala bevakningsverktyg som kan hjälpa byrån och dig att hålla koll på vad som skrivs på sociala medier och i press.

Sociala medier

Sociala medier är ett av de mest effektiva verktygen för att få spridning av ditt budskap. Många PR-byråer hjälper sina kunder med både strategi och utförande av PR-arbetet i sociala medier. Det kan handla om att skapa innehållet, publicera innehåll att hantera följare och dialogen med följare. Men tänk på att det är skillnad på annonsering i sociala medier och PR i sociala medier. Annonsering i sociala medier är reklam, med PR i sociala medier syftar till det icke-köpta innehåller som publiceras.

Medieträning

För många innebär yrkesrollen kontakt med media i olika sammanhang, både genom att man själv söker upp media och tvärtom. Då behöver man vara väl förberedd för att kunna ge ett professionellt intryck och nå fram med sitt budskap. Detta kan många PR-byråer hjälpa dig med.

Vilka yrkesroll finns på en PR-byrå?

Eftersom många PR-byråer är nischade på olika sätt finns det också många varianter av personaluppsättning. Precis som på reklam- och kommunikationsbyråer kan det finnas projektledare, copywriters och art directors. Det som särskiljer PR-byrån är att dessa personer är specialiserade på PR och att byrån har PR-konsulter anställda.

PR-konsulter kan arbeta brett med flera olika tjänster som byrån erbjuder och som vi har listat ovan eller vara specialiserad inom något av de områden vi listat tidigare.

Vad ska du tänka på när du anlitar en PR-byrå?

Inte bara PR-byråer kan hjälpa dig med PR

Hela syftet med den här bloggserien är att så gott det går reda ut de olika epiteten på byråmarknaden. Byråer som arbetar med PR kommer i många olika former och kan kalla sig för kommunikationsbyråer, creative agencies osv. När du är på jakt efter din nästa PR-partner är det därför viktigt att du listar dina behov noggrant och gör din research därefter. Välj inte en byrå bara för att de råkar kalla sig för PR-byrå. Det är byråns kompetens som ska stämma överens med dina behov, inte epitetet.

Branscherfarenhet kan vara viktigt men behöver inte vara avgörande

Detta har vi skrivit ett helt blogginlägg om tidigare och det är värt att poängtera igen: att bara utgå från byråers branscherfarenhet i en byråvalsprocess är ett av de största misstagen man kan göra. Branscherfarenhet kan vara viktigt (särskilt i vissa branscher) men behöver absolut inte vara avgörande. Inom PR finns dock vissa fördelar såsom att byrån redan har ett upparbetat nätverk av relevanta kontakter inom din bransch. Men den som endast lyssnar på byråer med erfarenhet inom den egna branschen väljer att titta på marknaden alldeles för snävt. En byrås jobb är inte att återskapa gamla idéer och strategier, utan att förstå vad som triggar din målgrupp och att omsätta den förståelsen i nya idéer, strategier och utföranden.

Hur mäter byrån effekt?

Att mäta värdet av PR är ingen lätt uppgift då det är beroende på syftet och målet med med aktiviteten, även om det har blivit enklare tack vare digitala kanaler. Därför är det viktigt att byrån har tydliga metoder för att mäta olika typer av aktiviteter. I en byråvalsprocess ska du alltid be byråerna som deltar att redovisa för hur de mäter och rapporterar resultatet av sitt arbete. Får du en veckovis rapport? Månadsvis?