Vad gör en mediebyrå?

Det här är sjunde delen i vår serie där vi reder ut begreppen på byråmarknaden. Det har blivit dags för mediebyrån!

Redan 1876 startade Gumaelius, Sveriges första annonsbyrå och ”landsortspressens egen annonsförmedlare”. Sedan Gumaelius startades har medielandskapet genomgått enorma förändringar och i takt med dessa förändringar har mediebyråernas erbjudanden utvecklats.

Kortfattat kan man säga att en mediebyrå hjälper dig att analysera din målgrupp genom data, planera dina medieköp efter en strategi, upphandla medieutrymme och att följa upp genomförda köp för att optimera framtida köp.

Mediebyråer kan hjälpa dig att synas i många olika kanaler; utomhusreklam, print, sök, sociala medier, olika digitala kanaler, TV, radio osv.

Du har kanske hört talas om programmatic, eller programmatiska annonsköp? Tiden då annonsplatser köptes över telefon och publicister sålde dem styckvis är snart förbi. Istället automatiseras handeln med annonser allt mer, och detta sätta att köpa mediautrymme kallas programmatic buying.

I korthet kan man säga att programmatiska annonsköp styrs av algoritmer och en mängd data. Sedan köps och säljs annonsutrymmet på en sorts annonsbörs, ofta i realtid.  Programmatic buying kan ske på olika sätt, och det är inte alltid lätt att hänga med i den nya lingon som kryllar av tekniska förkortningar. Vi har skrivit ett inlägg där vi reder ut de vanligaste begreppen. Klicka här för att komma till inlägget.

Hur arbetar en mediebyrå?

Före det att en mediebyrå kan börja skapa din strategi för medieköp och din medieplan behöver byrån få svar på ett antal frågor. Kanske har du redan svaren. Om inte, kan byrån hjälpa dig att ta reda på svaren. Frågorna berör er målgrupp och marknad, vilka era utmaningar är, hur ni arbetar idag, vilka era målsättningar är, i vilka kanaler ni finns och hur stor er budget för medieköp är.

När frågorna är besvarade och mediebyrån har fått en tydlig bild påbörjas arbetet med strategi och planering. Strategin och planen anger för vem ni ska synas, var ni ska synas, när ni ska synas där och hur ert budskap ska nå in i målgruppen.

Om vi utgår ifrån att du har lagt alla medieköp hos en mediebyrå kommer byrån att rekommendera den mix av olika kanaler och annonsformat som de anser är den bästa utifrån de insikter de har fått om ditt företag, din målgrupp och din marknad. Det löpande arbetet består sedan i att mäta och analysera utfallet för att optimera framtida köp och på så sätt sänka kostnader och förbättra resultatet.

I en perfekt värld arbetar mediebyrån i nära samarbete med din reklambyrå. Det bär med sig många fördelar då utbyte av mediebyråns och reklambyråns insikter hjälper båda parter att bli ännu bättre i sitt arbete med att nå dina marknadsföringsmål.

Vad ska du tänka på när du anlitar en mediebyrå?

Ha koll på terminologin

CPO, CPC, NetNet, programmatic, CTC osv. För att lyckas med ditt val av mediebyrå är det viktigt att du har koll på språket. När du ser över dina behov kan du passa på att även se över ditt ordförråd. Det har garanterat uppkommit nya termer och uttryck sedan du valde mediebyrå senast, som kan vara viktiga att känna till.

Ad fraud

Eftersom programmatiska köp sker helt automatiserat har mycket av kontrollen över vad som faktiskt visas försvunnit. Därför måste du be byrån att redovisa vilka åtgärder de tar för att undvika bedrägerier. Hur säkerställer byrån att annonserna du köper faktiskt visas för människor och inte för botar? En rapport från The Association of National Advertisers (ANA) uppskattar att annonseringsbedrägerier kostade branschen 7,2 miljarder dollar 2015. Med andra ord är detta ingenting att sopa under mattan när det gäller mediebyråns rutiner.

Optimering

Tiden för den statiska kampanjen får nästan anses vara förbi. Visst, det finns en del företag som fortfarande kan klara sig på den där helsidan i tidningen. Men för de allra flesta har data och hur data används för att fatta nya beslut under kampanjens gång blivit avgörande för att lyckas. I ett ”always on”-tänk är optimering genom analys av data avgörande för att få ut så mycket som möjligt av investeringen i utrymme. Så frågan du ska ställa mediebyrån är: ”Hur kommer ni att arbeta för att optimera min budget?”.