Så mäter moderna marknadsförare effektivitet

Antalet potentiella marknadsföringskanaler har exploderat sedan intåget av annonsering i digitala kanaler. Samtidigt som digitala verktyg har hjälpt marknadsförare att mäta och analysera resultatet av annonseringen har det också blivit mycket svårare att få en samlad bild över vilken effekt olika insatser ger och framför allt hur effektiva de är.

Och det verkar inte finnas ett rätt svar på frågan om hur man mäter effekt, även om resultatet faktiskt är det som sättet framtida strategier, budgetallokering och utveckling av kommunikationen i sig.

Research now och Econsultancy släppte förra året en studie där 2175 marknadsförare har tillfrågats om hur de mäter effekten av annonseringen de gör. Respondenterna är inhouse-marknadsförare (49%), byråer (26%), fristående konsulter (16%) och tech-leverantörer (9%).

Några intressanta slutsatser från rapporten:

  • Marknadsförare är väl medvetna om hur viktigt det är att validera sin marknadsföring, både på kampanjnivå och i kontexten av sina bredare marknadsföringsmål. Tre av fem (60%) anser att det är ”mycket” eller ”extremt” viktigt att mäta effektivitet generellt. 64% ser annonseringseffekten som ”mycket” eller ”extremt” viktigt för de bredare marknadsföringsmålen. Samtidigt anger endast 25% att de är ”mycket” eller ”extremt” säkra på att deras annonsering verkligen når rätt målgrupp trots att 97% gör mätningar av olika slag.
  • Mer än tre fjärdedelar (77%) av respondenterna håller med om att det är resultatet som ska styra allokering av budget. Det syns i sin tur på hur budgetallokeringen faktiskt ser ut; 25% av budget går till digitala kanaler som är enklare att mäta än TV där 13% av budgeten hamnar.
  • De respondenter som har angett att de är effektiva på att mäta sin annonsering använder i större utsträckning olika verktyg för mätningen. Över två tredjedelar (69%) av respondenterna som är ”extremt effektiva” på digital marknadsföring använder sig av kundundersökningar och 74% mäter varumärkeskännedom, jämfört med 21% av de som har angett att de är ineffektiva på att mäta resultatet av sin annonsering.

Tänk kundresa när du ska mäta resultat

I rapporten citeras Kevin Staden, Head of Digital Marketing på Vauxhall, en brittisk biltillverkare:

“Given the possibilities in terms of journey sources, platforms, timeframes, channels and devices – to set KPIs to measure effectiveness that fit all of these is extremely difficult.” 

För att råda bot på detta har Vauxvall segmenterat sina aktiviteter till vilken roll de spelar i kundresan och där varje aktivitet har fått sin egen tydligt definierade KPI baserad på vad aktiviteten ska uppnå.

När respondenterna tillfrågades om om vilka mål som är högst prioriterade hamnade ökad försäljning (63%) högst, följt av nykundsanskaffning (61%) och varumärkeskännedom (39%).

Rapporten innehåller många intressanta svar och vill du läsa hela rapporten finns den att ladda ner här: http://info.researchnow.com/econsultancy-ad-effectiveness-report-emea-uk