Vad är positionering och varför är det så viktigt?

I vårt arbete som byråvalsexperter upplever vi ofta att ett grundligt postitioneringsarbete förbises. Alla pratar om att de kämpar med att sticka ut men långt ifrån alla är villiga att göra jobbet som krävs för att faktiskt göra det. Ofta är det en budgetfråga, vilket i sig är en motsägelse sig då sannolikheten för en långsiktigt högre ROI på marknadsaktiviteterna ökar med en ordentligt utformad och genomförd positioneringsstrategi.

Men vad är då ett varumärkes position? Positionering är ett mått på hur målgrupper uppfattar ett varumärke i förhållande till andra varumärken. Positionen är det unika som särskiljer er från era konkurrenter. Ett vanligt exempel här i Sverige är Volvo som uppfattas som den säkraste bilen. Är det en slump? Naturligtvis inte. Det är resultatet av ett medvetet positioneringsarbete som drivits med utgångspunkt i fakta och insikter i vad som faktiskt driver försäljning av Volvos bilar. Det ligger till grund för produktutveckling och för marknadsföring. Det faktum att Volvos bilar regelbundet får toppbetyg i krocktester är beviset för att företag lever upp till hur de vill uppfattas.

‘Positioning as a perception is a measure of how customers rate the offering in relation to other products considered in a purchase decision. It is ultimately this consumer perception of a position that matters as it’s the most fundamental aspect in a purchase situation’ (Adcock, 2000:19).

Positionering handlar alltså om att identifiera de unika mervärden som varumärket kan erbjuda och som är de som driver försäljning. För att ta reda på vad målgruppen tycker och tänker om er idag, hur ni står er mot era konkurrenter och vilka associationer det är som faktiskt driver försäljning behöver du göra research och analys. Denna fas brukar kallas för nulägesanalys eller varumärkesanalys. Det kan ske genom enkätundersökningar, fokusgrupper, kvalitativa undersökningar eller en kombination av dessa. Det som framkommer genom analysen är grunden för strategin framåt.

När ni har identifierat vilka unika mervärden det är som faktiskt driver försäljning gäller det att inta den positionen i era målgruppers medvetanden. Genom att ha en tydlig strategi för hur det ska uppnås och att den strategin är förankrad i alla delar av företaget har du ökat sannolikheten för en högre ROI på dina marknadsaktiviteter.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att identifiera rätt byrå för din positionering? Hör av dig till oss!