Vad är en content marketing strategi?

Contentplan, contentstrategi, content marketing. Det är inte helt lätt att hålla begreppen isär. Här skriver vi om content marketing strategi och ger dig några bra tips kring vad du ska tänka på när du ska välja contentbyrå. 

Först och främst måste vi reda ut vad content marketing egentligen är. Content marketing är en marknadsföringsmetod som är fokuserad på att skapa och distribuera värdefullt, relevant och sammanhängande innehåll för att attrahera, engagera och påverka en specifik målgrupp i en önskad riktning. Målet är i slutändan ett eller flera specifika affärsmål. Innehållet som produceras kan vara bloggartiklar, video eller andra typer av innehåll. Innehållet ska publiceras i egna kanaler men du kan boosta ditt innehåll i köpt media.

Så, för att ta reda på vilket innehåll du bör producera, för vem du ska producera och i vilka kanaler du bör publicera behöver du en content marketing strategi. När du skapar din strategi är det en stor fördel om du har koll på dina målgruppers köpresa och beteenden. Det är nämligen genom köpresan som du får svar på vilken typ av innehåll som målgruppen är i behov på beroende på var i köpresan man befinner sig.

Det finns ingen färdig mall på vad en content marketing strategi ska innehålla. Det varierar beroende på hur verksamheten ser ut, vilka målen är och mycket annat. Men det finns vissa grunder som varje fall alltid bör finnas med.

Mål

Att sätta upp tydliga mål och som gärna är mätbara är en förutsättning för nästan all marknadsföring. Är ditt mål ökad försäljning? Att attrahera och konvertera nya kunder? Öka försäljningen bland befintliga kunder?

Att tydligt definiera ditt mål med content marketing är det första du behöver göra för att komma vidare med innehållet i din strategi.

Målgrupper

Utgå från ditt mål när du definierar dina målgrupper. Vilka är personerna som du främst ska påverka för att nå ditt mål?  Kanske har du gjort analys tidigare av vilka personerna i dina målgrupper är, hur de beter sig och vad deras behov är. Du kanske redan har färdiga personas. Om inte, så är det bra att arbeta fram det. Fundera över vilken typ av innehåll som respektive målgrupp är i behov av i de olika delarna av köpresan och försök att hitta gemensamma beröringspunkter. På så sätt identifierar du vilket innehåll du bör producera.

Kanaler

Eftersom du nu vet hur din målgrupp ser ut kan du också ta reda på var de rör sig. Är det på Facebook? På LinkedIn? Eller i några andra kanaler? Beskriv noggrant hur du planerar att agera och vilka olika delmål du har i respektive kanal. Vilket innehåll ska du producera för respektive kanal? Utgå ifrån dina målgrupper och beskriv vilken typ av innehåll du ska producera för respektive kanal.

Vad ska du tänka på när du väljer contentbyrå?

Inte bara contentbyråer producerar content

Att epiteten på byråmarknaden flyter samman har nog inte undgått någon som gett sig på att välja ny byrå. När du gör din research kring vilka byråer som skulle kunna passa uppdraget räcker det inte att googla ”contentbyrå + X stad”. De flesta byråerna arbetar med flera olika former av innehållsproduktion och därför måste du ha ett öppet mindset när du gör din research. Utgå ifrån dina behov, inte vad byråerna kallar sig.

Vilka kompetenser behöver du?

Kanske är det en kundtidning som ska produceras? Eller digitalt innehåll på flera olika platser? En podcast? Är det flera olika typer av innehåll som ska produceras kommer du att behöva olika kompetenser i arbetsgruppen hos byrån. Många byråer arbetar både med anställda och ett nätverk av frilansare. Människorna som ska stå för produktionen bör ha kunskap om era produkter, er bransch och er målgrupp. Om det är så att den kompetensen du efterfrågar inte finns anställd hos byrån är det viktigt att du även får träffa frilansare som är tänkta att ingå i arbetsgruppen för att du ska kunna göra en ordentlig bedömning.

Var tydlig med dina målsättningar

Om du vill ha offerter med hög kvalitet är tydlighet gällande målsättningar din bästa vän. Är målet att generera leads? Hur många leads? Är målet att öka varumärkeskännedomen? Med hur mycket? Genom att vara tydlig med vilka dina målsättningar är, hjälper du byrån att sätta sig in snabbt i uppdraget och du kan då få lösningsförslag som är i paritet med dina målsättningar.

Referensuppdrag

Be byrån att presentera referensuppdrag som de tidigare har producerat med inriktning mot din målgrupp. Be också om kontaktuppgifter till de kunderna. Förbered ett antal frågor som är relevanta för uppdraget. Frågorna ska inte bara beröra resultatet som kunden fick ut av att anlita byrån, utan tänk också på att fråga HUR samarbetet fungerade i praktiken. Höll byrån deadlines? Hur fungerade arbetet med att utveckla innehållet? Ja, vi tjatar ofta om detta men HUR är minst lika viktigt som VAD för att samarbetet ska hålla i längden.

Vilka insikter har du om målgruppen?

Du har säkerligen massvis med data och insikter kring målgruppen. Detta i kombination med byråns kompetens kan ge fantastiska resultat. Dela med dig av dina insikter om målgruppen redan under din byråvalsprocess och be om byråns tankar kring hur de tänker sig att använda datan och insikterna för att skapa innehåll som träffar rätt i målgruppen.