Ännu ett spännande uppdrag är avklarat. Tulips nya PR-byrå heter Welcom! På BONZAI är vi både stolta och lyckliga över ett oerhört givande samarbete. 

Tulip berättar

Jag valde att anlita BONZAI för valet av PR-byrå för att jag var nyfiken på upplägget och min förhoppning var främst att det skulle vara arbetsbesparande för min del så att jag skulle kunna fokusera på rätt saker i byråvalsprocessen.

Samarbetet har levt upp till mina förväntningar. Det har varit enkelt att arbeta med BONZAI och jag har fått bra kvalitet i utfallet. 

Jag rekommenderar andra inköpare av kommunikation att anlita BONZAI för sina byråvalsprocesser. 

Gabriella Lysell, Marketing Manager

Utmaningen

Hjälp oss att identifiera tre PR-byråer med gedigen erfarenhet inom livsmedel, retail och foodservice, som är starka både strategiskt och taktiskt och som därmed är rätt för Tulips största satsning på varumärket i Sverige någonsin. Så såg utmaningen ut som har ställt stora krav på oss att titta både brett och djupt i jakten på rätt kandidater.

Lösningen

Byråvalsprocessen som vi föreslog sträckte sig över totalt tio veckor och var uppdelad på tre faser.

Fas 1: Behovsanalys, brief och kravprofil

Tulip hade redan från början en väldigt tydlig bild av hur behoven såg ut. För att vi skulle få fram en tydlig brief över uppdraget fick Tulip fylla i vår digitala briefmall. Utifrån detta skapade vi sedan en kravprofil och färdigställde en konkret brief.

Fas 2: Research

För det här uppdraget krävdes en omfattande genomlysning av marknaden. Bruttolistan bestod inledningsvis av över femtio byråer runt om i Sverige. Genom att dela upp researchen i olika skeenden kunde vi successivt minska bruttolistan och ringa in de bäst lämpade kandidaterna. Ett antal byråer fick besvara mer djupgående frågor i form av en RFI (Request for Information). De tre byråer som bäst svarade upp mot kravprofilen bjöds in att delta i Tulips pitch.

Fas 3: Byråpresentationer

Genom två möten med vardera byrå fick Tulip möjligheten att utvärdera de utvalda byråerna. Första mötet bestod av presentationer av byråerna, relevanta case, tid för frågor och diskussion kring uppdraget. I det andra mötet förklarade byråerna hur de hade uppfattat uppdraget (debrief), hur de ville ta sig an det tillsammans med ett förslag på upplägg och kostnader.

Byrån som Tulip fastnade för blev Welcom. Stort grattis till er båda till det nya samarbetet!

Om Tulip

Tulip Food Company är Danmarks äldsta livsmedelsföretag (100 år) och ingår i Danish Crown Group som är Europas största livsmedelsproducent. Tulip ägs av de danska bönderna. I Sverige har Tulip funnits som säljbolag sedan ca 20 år, med varumärket Tulip (bacon, slow cooked, topping, pastej etc) och GOL (salami, korv, salamisnacks) och Ugglarps (lokat märke Skåne).