Vilken byrå är rätt för dig?

När du står inför ett byråval, oavsett vilken typ av behov har, måste du börja med att ställa dig frågan: Hur ser den perfekta byrån ut?

Du kan börja med att lista grundläggande egenskaper såsom geografi, storlek, branscherfarenhet och kompetenser. Detta tar dig en bit på vägen och hjälper dig främst att exkludera många byråer.

Det finns oerhört många duktiga byråer där ute och i ärlighetens namn så gör ändå de allra flesta ungefär samma saker. De skapar strategier, kreativa idéer, content och hjälper dig att nå rätt målgrupp. Det som skiljer byråerna åt är hur de gör det, hur bra de är på det de gör och vilka människor som arbetar på byråerna. När det kommer till att verkligen välja den byrån som är rätt för just dig måste du gräva djupare än de där grundläggande egenskaperna och ställa andra typer av frågor.

Vi leker med tanken att du redan har bjudit in ett antal byråer lämpliga kandidater till din pitch som du har låtit ta del av din utförliga brief. Det är dags för första mötet med respektive byrå. För att få ut så mycket som möjligt av mötena har du givetvis angett en tydlig agenda i samband med att du skickade ut briefen. I agendan har du bett byrån att förbereda svar på ett antal frågor. Syftet med frågorna är att avgöra huruvida byrån är rätt för just dig. Exempel på sådana frågor kan vara:

  • Beskriv, så detaljerat som möjligt, hur ni har hanterat en liknande situation som vår för någon utav era befintliga kunder.
  • Hur ser den perfekta relationen mellan kund och byrå ut för er?
  • Hur håller ni er som byrå uppdaterade och hur ser ni till att det gynnar mig som kund?
  • Under vilka förutsättningar presterar ni som byrå allra bäst?
  • Baserat på informationen i briefen, hur har ni uppfattat oss, vår situation och våra utmaningar?
  • Beskriv varför ni anser att ni är rätt byrå för oss.

Utgå från dina behov när du skapar frågorna. Vad är viktigt för dig och företaget? Hur ser ni på den perfekta relationen mellan er och byrån?

Vill du komma i kontakt med rätt byråer? Skriv en rad!