Därför räcker det inte med timpriser vid benchmarking

Om du ska ge dig på att börja med benchmarking av de byråer du samarbetar med gäller det att du har tänkt efter ordentligt. Det är ett snårigt projekt att ge sig in i som riskerar att skada viktiga affärsrelationer helt i onödan om du gör det på fel sätt. Om du gör det på rätt sätt kan du däremot få se dina byråsamarbeten blomstra genom ökad produktivitet, effektivitet och en dialog som handlar om hur byrån kan addera värde till din affär snarare än om timpriser.

Därför räcker det inte att jämföra timpriser

Att bara använda timpriser som en slags måttstock på huruvida byrån är bra eller inte är självklart fel väg att gå. Trots det är det ett vanligt sätt att jämföra byråer på och ett sätt för inköpare att förhandla ner priser på.

Byråbranschen är väldigt personstyrd och det finns ingen tydlig standard för vilka arbetsuppgifter som ingår i en yrkestitel. Människor på byråer är ofta multikompetenta. En projektledare kan exempelvis också vara en duktig strateg eller ha insikter som är särskilt värdefulla för just dig. Att då jämföra timpriset för den personen, som kan tillföra ett unikt värde till just ditt företag, med en projektledare på en annan byrå med helt andra egenskaper blir helt enkelt inte relevant.

Att bara jämföra timpriser på olika yrkestitlar säger heller ingenting om de personernas produktivitet och effektivitet. Vad en timme kostar är bara relevant om du samtidigt tittar på vad du får ut av den timmen.

Det här tillvägagångssättet, att använda timprisjämförelser för att pressa priser, är direkt skadligt för branschen och för dig som inköpare eftersom det inte säger någonting om värdet som personen tillför. Det handlar inte om vad en timme kostar, utan om kvaliteten på den timmen. Ett hekto guld är helt enkelt alltid värt mer än en säck potatis.

För att lyckas med benchmarking måste du börja med att definiera värdet som byrån ska tillföra. Det är först när värdet är definierat som din benchmarking blir relevant. Du kan börja med enstaka projekt för att sedan gå vidare och titta på alla årets aktiviteter. Genom att dokumentera och mäta aktiviteter över tid vet du också hur lång tid olika aktiviteter bör ta, vilka roller som är inblandade och vad det kostar. På så sätt kan du med tiden jämföra olika byråer med varandra.

Vill du fokusera på rätt saker i byråvalsprocessen? Hör av dig!