Så lyckas du med Content Marketing B2B

För nionde gången har Content Marketing Institute tillsammans med Marketing Profs släppt rapporten B2B Content Marketing 2019: Benchmarks, Budgets, and Trends. Rapporten bygger på svar från 721 amerikanska företag som har arbetat med content marketing i mer än ett år. Rapporten innehåller massor av intressanta och värdefulla insikter för dig som vill lyckas med content marketing B2B. Vi har valt att titta närmre på vad de mest framgångsrika företagen gör för att lyckas.

Nyckeln till framgång: en dokumenterad strategi

Hela 96 % av de mest framgångsrika företagen säger sig ha en dokumenterad strategi för content marketing. Företag som har en dokumenterad strategi har med största sannolikhet också gjort grundjobbet med målgruppsanalyser och intervjuer för att komma fram till i vilka kanaler man ska säga vad och när man ska säga det. Människorna på företaget vet precis vad de ska göra och varför när strategin finns dokumenterad och är känd för alla. Det är en nyckel till framgång.

Framgångsrika företag använder personas

Användandet av personas hänger till viss del ihop med att ha en dokumenterad strategi. För att lyckas med personas krävs det att du pratar med dina kunder om vilka deras behov faktiskt är. I rapporten visade det sig att feedback från säljavdelningen var den vanligaste researchmetoden (73%). Det är i och för sig positivt att det finns en dialog mellan sälj och marknad. Samtidigt visar rapporten att endast 42 % faktiskt pratar med sina kunder om vilka deras behov är. Här finns det definitivt utrymme för förbättring.

Framgångsrika content marketers mäter och analyserar resultat

Att de mest framgångsrika företagen mäter och analyserar resultatet av sitt arbete med content marketing är knappast förvånande. Detta hänger också ihop med användandet av olika verktyg för content marketing som gör det möjligt att mäta, analysera, dra nya slutsatser och hela tiden förbättra innehållet. Bland de minst framgångsrika företagen är det endast 5 % som använder sig av olika verktyg för arbetet med content marketing. Tittar vi på de mest framgångsrika ser vi att 67 % använder sig av någon form av verktyg.

Dags för ny contentstrategi? Hör av dig så sätter vi dig i kontakt med rätt byråer.