Studie: Content Marketing B2C

För nionde gången har Content Marketing Institute  släppt rapporten B2C Content Marketing 2019 – Benchmarks, Budgets, and Trends. Rapporten bygger på svar från 1 947 respondenter världen över, från en mängd olika branscher och från företag i olika storlekar. Resultaten som rapporten presenterar kommer från 299 respondenter som alla har angett att deras målgrupp till minst 50 % består av konsumenter (B2C). Rapporten täcker in flera områden och vi har tittat närmre på ett par av dessa.

Större budgetar

Content marketing ser ut att fortsätta att växa. 57 % av respondenterna angav att de förväntar sig en större budget 2019 än föregående år. Området där marknadsförarna har valt att lägga mer pengar under 2018  var framför allt skapandet av content. Något som också är intressant är att budgeten för räckvidd ökar (paid content distribution). Att du faktiskt når din målgrupp med ditt content är en förutsättning för att lyckas.

Engagemang är en förutsättning för framgångsrik content marketing

Om du tillhör en organisation som inte riktigt når de resultaten ni önskar med content marketing, titta då noga på skillnaderna mellan de mest engagerade företagen och de minst engagerade företagen. Kanske kan du få lite inspiration till var krutet ska läggas den närmsta tiden?

Bland de företagen som är mest framgångsrika med sin content marketing rapporterar hela 64 % att de är extremt eller mycket engagerade i arbetet med content marketing.

De här företagen anger också i högre utsträckning att de når sina olika mål med content marketing.

Fokus på kunden

Ja, det är egentligen hela idén med content marketing. Innehållet du skapar ska utgå från kundens behov, inte vad du vill berätta om din senaste produkt. Men det här visar att många är på helt rätt väg. 87 % av respondenterna har angett att de skapar content för att bygga lojalitet hos befintliga kunder. Men tittar vi på hur väl de har lyckats ser vi att endast 63 % har lyckats med detta. Det finns alltså utrymme för förbättring.

Dags för ny contentstrategi? Hör av dig så sätter vi dig i kontakt med rätt byråer.