Hur bra är din byrå?

I varje samarbete är det bra att ibland stanna upp och reflektera över vad som fungerar och inte fungerar i samarbetet. Är det något i samarbetet som skaver är detta det perfekta tillfället att lösa situationen och utveckla samarbetet. Går inte det är det förmodligen dags att se sig om efter en ny partner.

Många företag ser början på det nya året som ett bra tillfälle att utvärdera processer och samarbeten. Det känns helt enkelt rätt att börja året med att säkerställa att man är på rätt kurs.

När det kommer till byråsamarbeten finns det ingen specifik tidpunkt på året för utvärdering som är bättre än någon annan. Det borde göras löpande och regelbundet. Samtidigt är det viktigt att du blickar framåt och synkar utvärderingen av dina befintliga samarbeten med kompetensbehov för din strategi framåt.

För att utvärdera hur väl samarbetet fungerar och om byrån verkligen lever upp till dina förväntningar bör du ställa dig själv en rad frågor: 

  1. Kan jag alltid lita på att byrån kommer att göra ett fantastiskt jobb?
  2. Hur sannolikt är det att jag rekommenderar byrån till någon annan?
  3. Hur bra är servicen byrån ger mig?
  4. Hur bra är byrån på att mäta och rapportera resultat?
  5. Hur har byrån utvecklats i förhållande till den tekniska utvecklingen? Är det fortfarande relevanta?
  6. Hur strategisk är byrån?
  7. Är byrån proaktiv?
  8. Hur väl täcker byråns kompetenser de behov jag har framöver.

Att ta tiden till att regelbundet utvärdera samarbetet kommer att leda till att både du och byrån får ut mer av samarbetet. Sätt upp regelbundna möten för detta tillsammans med byrån. Det kan vara kvartalsvis, halvårsvis eller vad som känns bäst utifrån hur samarbetet ser ut. Vi lovar att det kommer att leda till ett bättre resultat och att du får ut mer av din budget!

Vill du fokusera på rätt saker i byråvalsprocessen? Hör av dig!