Marknadschefens utmaningar de kommande åren

Förra året gjorde Resumé en enkätundersökning i samband med att Sveriges Bästa Marknadschef skulle koras. Frågorna berörde bl.a medieinvesteringar och svaren visade att mer än hälften av respondenterna hade för avsikt att öka sina medieinvesteringar under 2018. De tillfrågade marknadscheferna fick också besvara vad de såg som sina stora utmaningar de kommande åren.

Mest återkommande är AI, hantering av data och hur man ska använda den, kanalstrategi och varumärkesvård. Resumé har sammanfattat svaren och listat 23 utmaningar som svenska marknadschefer ser de kommande åren:

• Vara där kunden är med rätt content i rätt kanal och navigera
• GDPR
• Förmodade nya lagstiftningar inom AI
• Kostnadseffektivitet
• Att kunna använda data effektivt utan att sluta lita på magkänsla
• Få ihop all data och system
• Att tränga igenom med sitt budskap i det ständigt växande mediebruset
• Ökad konkurrens från gamla och nya konkurrenter.
• Hänga med i digitaliseringstakten
• Koppla samman alla data, modellering och AI
• Att nå ut till alla fragmenterade kunder
• Avvägningen mellan att investera i nya tekniker och teorier utan att tappa den räckvidd som behövs för att bygga varumärket
• Hålla i det unika och personliga i det egna varumärket. Ivern i kundanpassning och marknadsföring genom andras varumärken (influencers) utmanar den egna attityden i varumärket. Lyssna lagom och se till att behålla personligheten i varumärket
• Säkra att den automatiserade och digitala marknadsföringen är i linje med varumärket
• Att vara bra i alla steg på kundresan
• Mediemarknaden är så komplex nu att den som inte har tillgång till ett eget analytics-team eller data scientists för detta räknar bort sig eller missar att investera i rätt saker
• Att hitta en bra balans mellan klassisk detaljhandel och en ökande e-handel
• Säkra kundfokuserad organisation och arbetssätt
• Effektivt navigera i det komplexa marknads- och kommunikationslandskapet inom ramen för och med hjälp av befintliga resurser.
• Vara konsekvent med strategi
• Hur hantera AI
• Balansen mellan kortsiktiga och långsiktiga initiativ
• Att anpassa marknadsföringen så att det både gagnar försäljning och ger varumärket relevans

Känner du igen dig? Vi känner varje fall igen oss från alla de byråvalsprocesser vi varit en del av 2018 och som vi genomför just nu. Flera av utmaningarna handlar om strategiska vägval där nyckeln ofta är att göra ordentlig research och skaffa sig ett ordentligt beslutsunderlag. De som gör grundjobbet och som är noggranna med vilka konsulter och byråer man väljer att arbeta med är också de som har störst chans att lyckas.

Dags att se över dina byråsamarbeten? Hör av dig!