I huvudet på 100 skånska marknadschefer

I huvudet på 100 skånska marknadschefer

Vad rör sig i huvudet på skånska marknadschefer? Det har den strategiska byrån FEW och digitalbyrån Great Agency tagit reda på. Fler än 100 av Skånes främsta marknadschefer har fått säga sitt i rapporten som tagits fram tillsammans med Vadis Research. Rapporten presenterades på ett frukostseminare hos FEW i förra veckan. Vi var där och tog del av de intressanta resultaten.

Sedan början av 2000-talet har ett hundratal företag valt att flytta sina kärnverksamheter och huvudkontor till Malmö. Forbes har listat Malmö/Lund som världens fjärde mest innovativa affärsregion. Ekonomiskt tillväxt är avgörande för regionen och för detta krävs kommunikation. Det är mot denna bakgrund som byråerna tillsammans har valt att ta undersöka vad som driver en marknadschef i Skåne 2019. Vilka är deras största utmaningar och vilka krav ställs på framtidens kommunikationsbyråer?

Var fjärde marknadschef har haft sin byrå i mindre än 1 år

Vi har tidigare skrivit om hur man som kund underhåller, utvärderar och vårdar sina byrårelationer. Hälften av marknadscheferna i undersökningen har arbetat med sin nuvarande byrå i mindre än fyra år. 32% anger att de har jobbat med sin byrå i 4-6 år. Det här är siffror som känns igen, både från andra liknande undersökningar och våra egna erfarenheter.

Nästan var fjärde har marknadschef i undersökningen anger att de har arbetat med sin nuvarande byrå i mindre än ett år. Det är en siffra som sticker ut och som kan bero på flera olika orsaker. I rapporten anges två möjliga skäl; en rörligare marknad eller en större otålighet hos marknadschefer och vilja att se snabba resultat.

Till detta vill vi addera ytterligare en faktor som också berörs senare i rapporten. Nämligen förflyttningen från retainers till mer projektbaserade samarbeten. Att samarbeten mellan kund och byrå oftare sker i form av projekt hänger ihop med ökade resultatkrav på marknadschefen som har uppstått ur möjligheten att mäta det mesta. Detta ger i sin tur en rörligare marknad.

En fullservicebyrå eller flera specialistbyråer?

Den teknologiska utvecklingen, som har lett till att vi människor har förändrat våra beteenden, har också lett till en helt ny flora av kompetenser och byråer. Det är nästintill omöjligt att hitta all den kompetens du som marknadschef behöver under en och samma byrås tak. Därför ser vi en trend i att flytta viss kompetens inhouse. Men oavsett om du gör den del inhouse eller outsourcar det mesta så är chansen stor att du måste samarbeta med flera olika byråer.

Rapporten visar att det är en jämn fördelning mellan marknadschefer som föredrar en fullservicebyrå och de som föredrar flera specialistbyråer. De som föredrar specialistbyråer anger att de söker vassare kompetens och tvivlar på att det finns byråer som kan allt.

Mindre företag föredrar i högre utsträckning fullservicebyråer. Detta hänger med största sannolikhet ihop med att behoven blir mindre generella och mer specialiserade i takt med att företagen utvecklas. Det visar även rapporten Framtidens Byrå från rekryteringsföretaget Bohmans NätverkVi har skrivit mer om det här: Framtidens byrå.

Digital kompetens toppar behoven

På frågan om vilken specialistkompetens som marknadscheferna ser behov av att köpa in toppar den digitala kompetensen. Hela 28% har angett att de är i behov av just digital kompetens. 9% anger att de är i behov av strategiska tjänster och 8% att de behöver köpa in specialistkompetens inom innovation.

Att företagen i störst utsträckning är i behov av digital specialistkompetens är inte särskilt förvånande. Utvecklingen går oerhört snabbt framåt och det är ingen enkel uppgift att ligga i framkant.

Sammantaget är rapporten väldigt intressant ur flera olika perspektiv. Vi har plockat ut några få delar här, men vill du läsa hela rapporten kan du höra av dig till FEW (klicka här).

Vill du fokusera på rätt saker i byråvalsprocessen? Hör av dig!