Reklambyrå, kommunikationsbyrå eller contentbyrå?

Strategisk kommunikationsbyrå. Reklambyrå. Creative Agency. PR-byrå. Contentbyrå. Digital kommunikationsbyrå. Designbyrå. Kommunikationsbyrå. Webbyrå. Vem gör egentligen vad och hur vet jag vem jag ska anlita?

Byråerna är många och det är svårt att veta vem som faktiskt kan utföra det jag är ute efter. Vad kan en digital kommunikationsbyrå som en strategisk kommunikationsbyrå inte kan? Ska jag ha en digtialbyrå och en annan byrå som kan print? Vad gör en Creative Agency?

Att byråmarknaden är mer komplex än någonsin har nog inte undgått någon marknadschef. Men vad krävs då för att välja rätt?

En vanlig anledning till att samarbeten blir mindre lyckade är att man som inköpare och byrå kommer in från två helt olika håll. Det inköpande företaget har kanske inte fullt ut gjort den research som krävs för att välja rätt byrå. Samtidigt hoppar byrån gladeligen på uppdraget i tron om att man ska lyckas styra kunden i den riktningen man anser är bäst. Problemet blir då att förväntningarna på samarbetet skiljer sig väldigt mycket åt mellan det inköpande företaget och byrån.

Ett misstag som många företag gör är att välja byrå baserat på en rekommendation. Personliga relationer i all ära men lyckade resultat trumfar i det här fallet. För att få ett riktigt bra resultat måste man följa en byråvalsprocess med tydligt definierade moment. Målsättningen är att skapa ett bra beslutsunderlag som resulterar i ett givande samarbete för båda parter. Tillämpa maximal transparens genom hela processen och var tydlig mot byråerna kring hur processen ser ut.

I vår byråvalsprocess har vi utgått från Sveriges Kommunikationsbyråers pitchrekommendationer som säkerställer att vi skapar ett bra beslutsunderlag åt våra uppdragsgivare.

Hur gör du när du köper in byråtjänster?