Balansen mellan kort- och långsiktiga insatser

Att hitta balansen mellan kortsiktiga och långsiktiga insatser är en stor utmaning för svenska marknadschefer, enligt en undersökning som Resumé gjorde förra året. Kortsiktiga insatser är typiskt sådana som fokuserar på sälj, medan långsiktiga insatser fokuserar mer på att bygga varumärket.

Svenska marknadschefer är inte ensamma om det här. I rapporten Getting Media Right 2018 från Kantar visar det sig att 4 av 10 marknadschefer fokuserar uteslutande på kortsiktig säljstatistik som sin primära mätpunkt för ROI. Detta trots att en majoritet av respondenterna i undersökningen inser att de måste mäta en mix av kortsiktigt sälj och långsiktigt varumärkesbyggande för att få mer relevans ur sin data.

Svårigheterna med att mäta sina marknadsföringsinsatser kan bero på att det finns en dissonans mellan olika strategier för att nå sina kunder. När det kommer till utmaningar som är kopplade direkt till medieinvesteringar visar rapporten på att förståelsen för hur målgrupperna beter sig offline respektive online, tätt följt av att optimera sina medieinvesteringar är högt upp på listan.

Den rätta balansen

Knappt hälften av respondenterna (52%) känner sig säkra på att deras organisation har den rätta balansen mellan långsiktiga och kortsiktiga marknadsföringsinsatser. Enligt studien beror detta på att en stor andel av marknadsförarna fortfarande fokuserar på kortsiktiga säljmål och använder sig av traditionella mätpunkter, oftast för att det är enklast att mäta. De vet hur de egentligen borde mäta ROI, men tack vare ett allt för kortsiktigt tänk missar de möjligheten till riktig tillväxt.

Men att bara mäta kortsiktigt sälj ger inte den kompletta bilden av vilken ROI du fått på kampanjen. Och för att kunna dra rätt slutsatser som hjälper dig att skapa fantastiska resultat i framtida insatser behöver du den kompletta bilden. Då krävs att man mäter både kort- och långsiktiga effekter av sina marknadsföringsinsatser – det bästa av två världar.

Hela rapporten finns att ladda hem här: http://www.millwardbrown.com/gettingmediaright/2018/

Vill du fokusera på rätt saker i byråvalsprocessen? Hör av dig!