3 tips inför byråvalet

I den här artikeln delar vi med oss av tre tips som hjälper dig med att ta fram underlag och göra research inför byråvalet. 

1. Involvera kollegorna

Ensam är inte alltid stark. Inför byråvalet bör du involvera kollegor från flera avdelningar på företaget som kan ha värdefull input och kanske ser er målgrupp ur ett annat perspektiv. Ta fram ett antal frågeställningar som berör de utmaningar ni står inför och be kollegorna att besvara dessa. Med svaren som underlag kan du skapa en workshop och bjuda in kollegorna för att diskutera svaren och utmaningarna. Informationen och perspektiven från kollegorna hjälper dig att konkretisera vilka behov och utmaningar ni faktiskt har.

2. Skapa en tydlig kravprofil

En kravprofil hjälper dig att filtrera kandidater i researchfasen och är ett viktigt verktyg i själva byråvalsprocessen. Ju noggrannare du gör kravprofilen, desto bättre blir dina chanser att lyckas med byråvalet. Kravprofilen ska beskriva de krav ni har på en den tilltänkta byrån och bör besvara frågor som:

  • Vilka discipliner ska byrån hantera?
  • Vilken nivå av förståelse för er bransch/verksamhet/affär krävs?
  • Vilken nivå av kunskap om målgruppen krävs?
  • Vilken geografisk förmåga krävs av byrån? Sverige? Norden? Europa? Världen?
  • Vilka nyckelkompetenser krävs i arbetsgruppen?
  • Vilka personliga egenskaper är viktiga hos personerna i arbetsgruppen?
  • Övriga krav som är avgörande för genomförandet av uppdraget.

Rangordna sedan kraven efter vad som är viktigast. Det kommer hjälpa dig i bedömningen av byråerna du sedan ska utvärdera.

3. HUR byrån arbetar är minst lika viktigt som VAD man har gjort tidigare

För att ett samarbete ska fungera långsiktigt är det viktigt att dina förväntningarna på hur samarbetet ska fungera överensstämmer med hur byrån arbetar. Fundera därför över vilka dina förväntningar är. Hur involverad vill du vara i arbetet? Hur ska leveranser fungera? Hur ska beställningar fungera? Hur detaljerade projektplaner behöver du? Vilka personer i arbetsgruppen vill du ha direktkontakt med?

Med de här tre tipsen kan du skapa en tydlig brief, ditt viktigaste verktyg i byråvalsprocessen. Med briefen i hamn är det dags att börja leta byråer som kan svara upp mot dina krav och förväntningar.    För att lyckas med det krävs det att du dyker på djupet i din research. Lita inte bara på tips och rekommendationer. Det du kan läsa dig till på hemsidor är bara toppen på isberget. Boka därför upp möten med byråer och be de presentera sig själva. De mest intressanta byråerna kan du sedan bjuda in till en pitch. Det är en process som kräver tid, engagemang och tålamod men som också ger det bästa resultatet i slutändan.

Eller ja, det bästa resultatet får du såklart när du anlitar BONZAI som stöd i din byråvalsprocess 😉

Vill du fokusera på rätt saker i byråvalsprocessen? Hör av dig!