Viktigaste faktorerna för att rekrytera och behålla talang i byråbranschen

Byråbranschen är en oerhört dynamisk bransch där kompetens ständigt är i rörelse, mellan olika byråer, från byråer till inhouse och tvärtom. Byråer kämpar med att hålla personalomsättningen nere då en hög omsättning är direkt skadligt för affären. En vanlig startpunkt för ett missnöje hos en kund är just att nyckelpersoner i arbetsgruppen har flyttat på sig.

Konkurrensen om talang på byråmarknaden har hårdnat, i takt med digitalisering, branschglidning och konsultjättarnas intåg i branschen. Därför är det nu viktigare än någonsin att man som byråchef har koll på vad som attraherar talang och vad som får den att stanna.

En, av säkert många förklaringar till varför människor i byråbranschen byter jobb ofta kan vara dissonansen mellan byråledares uppfattning av vad personalen värderar högst på en arbetsplats kontra vad personalen faktiskt värderar.

Bohmans Nätverk är specialiserade på rekryteringar inom marknad, tech, PR & kommunikation samt försäljning. I rapporten Framtidens Byrå 2018 tillfrågades drygt 100 chefer och VD.ar på byråer om vad de tror är viktigast för att rekrytera och behålla talang. De tre viktigaste faktorerna enligt cheferna var då; företagskultur (74%), kompetensutveckling (41%) och intressanta kunduppdrag (40%).

Svaren fick Bohmans Nätverk att haja till. Därför har nu undersökningen kompletterats med samma frågor till 75 anställda på byråer, vilket Resumé har rapporterat om.

Svaren är väldigt intressanta, då de skiljer sig ganska mycket från byråledarnas uppfattning. Medarbetarnas tre viktigaste faktorer är; företagskultur (63%), lön (51%) och flexibla arbetsförhållanden (44%).

Att både medarbetare och chefer värderar företagskultur högt är positivt, även om cheferna övervärderar hur viktigt medarbetarna tycker att det är för valet av arbetsplats. Det som får en att höja på ögonbrynen är hur långt ner cheferna tror att lön och flexibla arbetsförhållanden på medarbetarnas kriterier.

Till Resumé säger Anders Welin, chefrekryterare och organisationskonsult på Bohmans Nätverk såhär om resultaten:

– Det finns ett starkt intresse för kulturfrågor. Men har man inga pengar kvar i plånboken eller tid kvar till familjen, spelar det ingen roll hur många bullar eller spännande firmaresor till Sri Lanka arbetsgivaren bjuder på. Som anställd behöver man känna trygghet för att kunna prestera och där är lönesättning en central faktor.

– Anställda föredrar kanske en lite lägre lön och bra kultur framför en superlön och dassig kultur. Men det är centralt för många att ha ett fungerande liv för att kunna bidra, därför är en konkurrenskraftig lön viktig.

Byråerna har alltså en hel att arbeta på, med en fråga som blir allt viktigare.

När det kommer till inhousebyråer har många företag ett försprång i arbetet med att hålla personalen nöjd. De har arbetat i flera år med HR på andra avdelningar på ett väldigt seriöst sätt och därför är kunskapen många gånger högre. Här måste byråerna steppa upp om det ska fortsätta konkurrera om de riktigt vassa människorna i branschen.

Hur är det här intressant ur ett byråvalsperspektiv?

För att säkerställa leverans och kvalitet är låg personalomsättning en av de viktigaste faktorerna för en byrå. Medarbetare som vet var de har varandra, som är inkörda i byråns processer och som trivs på sitt arbete tender att prestera högre som grupp. Därför måste du som inköpare av byråtjänster undersöka det här i din byråvalsprocess. Det kan du göra genom att ställa rätt frågor i möten med byråerna du har valt att träffa och ta in förslag från när du ska välja ny byrå. Två exempel på frågor är;

Vad tycker ni mest om med er arbetsplats?

En utmärkt fråga för att få en inblick i byråns kultur, hur arbetsplatsen är och som ger dig svaret på frågan varför människor väljer att arbeta just där.

Hur hanterar ni personalomsättning?

Personalomsättning är ett gissel för alla byråer och deras kunder. I stort sätt byråerna arbetar på något sätt för att hålla personalomsättningen så låg som möjligt och vissa gör det bättre än andra. Ta reda på hur byrån arbetar för att hålla medarbetarna nöjda och motiverade.  I det fallet att en person i din arbetsgrupp skulle sluta kan det vara bra att känna till på förhand hur byrån kommer att arbeta för att ersätta den personen.

Vill du fokusera på rätt saker i byråvalsprocessen? Hör av dig!